UC:s källor

Varifrån och hur ofta hämtar UC sin information?

UC:s källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.UC är ledande  vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.

UC:s källor, uppdaterad 2014-03-03
Uppgift Källa Uppdatering
Namn o adress på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Taxerad inkomst Skatteverket 1 ggr/ år (juni/ aug/okt/dec)
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket 2 ggr/ månad
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gång per år (okt)
Fastighetsuppgifter (lagfart, inteckning etc) Lantmäteriet 5 ggr/ vecka
Äktenskapsförord Skatteverket Varje vecka
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Aktiebolag Bolagsverket dagligen
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium) Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Årsredovisningar aktiebolag, Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UC:s egna beräkningar 9 ggr/ år
Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter Dagligen
Närbesläktade företag UC:s egna analyser Varje vecka
Börsnoterad Börslistor på www 5 ggr/ vecka
Serveringstillstånd Kommuner Folkhälsoinstitutet 5 ggr/ vecka
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Ackrediterade utfärdade – via www.certifiering.nu 1 ggr/ månad
Tullkrediter Tullverket 5 ggr /vecka
Kunglig Hovleverantör Hovlev.com Löpande
Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser Transportstyrelsen 2 ggr/ månad
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet Löpande
Förkommen ID-handling Förlustanmälan Löpande
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande
Sökt/prövad kredit UC:s kunder Löpande
Handels- och kommanditbolag; firma, adress m.m. Bolagsverket och SCB 5 ggr/ vecka
Handels- och kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka
Arbetsställen SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Juridisk person/enskild firma telefon SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma telefon TeleAdress Varje månad
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB Varje vecka
Branschbevakning SKI Var 3e månad
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogden och tingsrätt, PoIT 5 ggr/ vecka
Enskilda näringsidkare SCB BASUN Varje vecka
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/ vecka
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet 5 ggr/ vecka
Konkurser och konkursförvaltare Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag Varje månad
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; betalningsförelägganden Kronofogden Varje vecka
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/ vecka
Missbrukade bankkonton Banker 5 ggr/ vecka
Misskötta krediter och hypotekslån Banker och finansbolag 5 ggr/ vecka
Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag 5 ggr/ vecka
Näringsförbud Tingsrätten Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka
Skuldsanering Kronofogden 5 ggr/ vecka
UC Riskklass UC:s egna beräkningar Dagligen
UC Riskprognos UC:s egna beräkningar Dagligen
UC Betal samarbetande företag Varje månad
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult Årsredovisning 5 ggr/vecka
Förklaringar till förkortningar på myndighetsnamn m.m.ABL – Aktiebolagslagen
CSN – Centrala studiestödsnämnden
KFM – Kronofogdemyndigheten
PoIT – Post- och Inrikes Tidningar
SCB – Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN – Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI – Statens konjunkturinstitut
SNI – Svensk näringsgrensindelning
SPAR – Statens personadressregister

Låna pengar utan uc kontroll

Låna utan uc kontroll, dvs låna pengar utan UC kreditupplysning eller kreditprövning. Lånbolagen gör sin kreditbedömning med hjälp av ett annat kreditupplysningsföretag än UC, dvs Upplysningscentralen.

Någon gång du får ett lån eller att köpa på avbetalning, är ett kreditbetyg för att se om du har betala tillräckligt för att betala tillbaka sina finansieringar.

Detta detaljer är i allmänhet av UpplysningCentralen (UC). UC dokumenterar alla krav görs, och om du ofta tar lite lån eller kreditbetyg samlade in förfrågningar på en försvarbar högt till sist, vilket kan skapa Banken anser att den har en säker ekonomi, sedan du inte får oftast. Det kan därför vara en godtagbar faktor att vilja låna pengar utan uc

Låna pengar snabbt men UC

Om du inte ska få en stor summa kontanter är mikrolån, som innehåller text finansieringar är bestod av, ett alternativ där det kan finnas vissa borgenärer som du kan låna pengar utan UC.

Samtliga långivare behövs för att ta åt sig äran för den som söker lån, men det finns olika sätt att uppnå detta detaljer. Vissa gör dem, med dem, kan du enkelt sedan låna pengar utan UC. Naturligtvis ett kreditbetyg kontroll, men det är inte registrerad tack vare UC, och därför kan enkelt inte ledas över till när ännu en borgenär nästa gång gör en förfrågan. Flera andra långivare föredrar att göra sina efterforskningar i bortsett från informationscentralen, samt då blir det en registrering med UC. I shorts, till chanser låna pengar utan uc, men du kommer säkert att få en betydligt mindre urval av låneinstitut att välja mellan.
Att låna pengar utan UC är inte något du kan göra lika snabbt och snabbt som om du inte behöver oroa dig om hur mycket av rapporter du har. Är du villig att hänga runt och jobb, är det möjligt att få pengar direkt, men UC.

Vissa väljer att låna pengar utan UC eftersom de har dålig kreditvärdighet, inga resultat eller på annat sätt förstår att de lätt inte kan hantera de problem som för långivaren att låna pengar. Ändå är faktorn för att ansöka om en finansiering utan upplysning från UC förmodligen inte så väl genomtänkt. Inledningsvis är det nu lättare att hitta en person som ger till människor tack vare otillfredsställande kredit eller minskade intäkter, än att upptäcka någon som gör att man kan låna pengar utan UC, och man kunde fråga den oro om du verkligen måste ta en finansiering om du inte uppfyller de kriterier långivare som inrättats för att ge pengar.

låna pengar snabbt utan uc? När du får pengar, eller välj objekt på avbetalning, gjorde ett kreditbetyg kontrollera. Det långivande institutet begär sedan en kreditupplysning som normalt uppstår informationscenter (UC). Alla typer av denna efterfrågan deklarerad med upplysning anläggning (som kontinuerligt kommer att kallas UC). Om du får alldeles för många sådana förfrågningar på det, kan det ha en ogynnsam resultat om du senare vill ta en större lån, till exempel för att köpa en bostad. Som ett resultat av många människor vill låna pengar utan UC.

Låna utan uc kontroll

Är det möjligt att låna pengar utan UC? Ja, kan du om du letar lite. Små, sk mikrokrediter kan vara tillgängliga utan registrerade tack till UC. Flera av låneinstitut sådana lån gör mycket egna analyser kreditvärderingsinstitut, som sedan inte registrerar tack till UC. Andra använda andra kreditupplysningsföretag jämfört med bara uc, då blir det ingen registrering eller där. Om du vill låna pengar utan UC är varför sådana lån kan du enkelt följa.

Låna pengar utan uc kontroll

Nu om du vill låna pengar utan UC, exakt hur ska du bete? En bit av tips om du vill låna pengar snabbt men UC är att, som anges ovan, behöver långivare som gör användningen av olika övriga kreditmarknadsföretag. De är inte många, och är i allmänhet i mikrofinansiering grupp. Om du granskar de olika långivarnas finansieringskostnader sjukdomar, kan i allmänhet också hitta information om hur deras kreditvärdighet fungerar.

Sedan finns dessutom långivare levererar länkade kreditvärdighet. Detta tyder på att även om du ansöker om flera finansieringar är det helt enkelt ett kreditbetyg rekord. Att låna pengar utan UC kan enkelt av den anledningen visar att en måste vara beredd att lägga lite handtaget försöker hitta rätt långivare.

Låna utan kreditupplysning

Låna pengar utan kreditupplysning

Nu du skickar in din låneansökan eller ansöker om att få köpa något på kredit så görs en kreditupplysning hos UC (upplysningscentralen). Ju fler ansökningar desto sämre villkor kommer du att få eller inget lån alls. Om man är ute efter att låna pengar till bostadsförvärv, ett bolån så kan det bli riktigt tokigt ifall man inte får ett bostadslån.

Därför är det viktigt att bara ansöka om lån ifall du ska låna pengar och helst hos kreditgivare som inte registrerar kreditförfrågningen hos UC ifall du ska ha ett mindre lån. De flesta kreditgivare gör en kreditupplysning, men inte alla kreditgivare använder sig av UC och en del är “snälla vid bedömning” eller gör en “mindre UC” då som syns.

Lån med betalningsanmärkning

En del kreditgivare lånar även ut pengar till dig med betalningsanmärkning. I samtliga fall gör lånegivarna en individuell kreditprövning och kollar upp en rad olika parametrar för att få en klar bild av din ekonomi och betalningsförmåga. Många registrerar ingen UC då den inte fyller riktigt samma funktion pga betalningsanmärkningen. I dessa fall är inkomsten viktigst, men inte alltid avgörande. Du kan få avslag med trots en hög inkomst, men ifall det händer hos en av aktören prova.

1 Ferratum 500 till 12 000 kr Ingen UC Individuellt
2 Viaconto 1000 kr till 5000 kr Ingen UC Individuellt
3 Kredit 365 1000 till 5000 kr Ingen UC Individuellt
4 Expresskredit 1000 kr till 3000 kr Ingen UC Individuellt

Lån helt utan kreditupplysningar?

Nej, finns knappt ifall man bortser från SMSlån. De flesta tar någon form av kreditupplysning, men vissa tar en enklare variant som inte syns. Det är dessa som man oftast kallar för “lån utan kreditupplysning”.

Nya SMS-lånaktörer som börjar med smslån har ibland ingen kreditupplysning, eller beviljar allt som kommer in i princip i början. Dock så har nu även de kreditupplysning trots att det är relativt lätt att få ett smslån t.ex så länge man inte har betalningsanmärkning.

Lån utan kreditupplysning
1 Risicum 1000 till 10 000 kr Ingen UC Från 24 000 kr
2 Ferratum 500 till 12 000 kr Ingen UC Från 20 000 kr
3 Onea 5000 till 15 000 kr Ingen UC 0 kr
4 Ok money 500 till 10 000 kr Ingen UC Från 22 000 kr
5 Folkia 1000 till 20 000 kr Ingen UC Från 20 000 kr
6 Thorn 5000 till 25 000 kr Använder D&B, inte UC Ca 100 000 kr
7 Viaconto 1000 till 5 000 kr Ingen UC Minst 25 000 kr